Om denne bloggen

Fisk er mat, verdier, makt og penger.  Samfunnet vårt er nakent uten fisk. En blogg om fiskeripolitikk.

For endel år siden skrev jeg  boka «Naken uten fisk» (Aschehoug 2006)
Nå blogger jeg om samme tema. Hvorfor?

Fisken er landets største fornybare naturressurs og som fiskerinasjon er Norge en supermakt!

Norge har fått råderett over havområder seks-sju ganger større enn fastlandet. Det hviler et stort ansvar på oss som verdens nest største eksportør av fisk og sjømat å levere ren, bærekraftig mat til ei voksende befolkning på jorda.

Fisk og sjømatnæringa er altfor viktig til at store avgjørelser blir tatt nesten uten offentlig debatt. Flere må engasjere seg – også de som selv ikke jobber i næringa. Ville du eksempelvis synes det var greit om alle avgjørelser ang norsk olje og petroleumspolitikk ble tatt av oljeselskapene og næringsinteressene selv? Ville vi hatt et «oljefond» da?

Gjennom bloggen vil jeg bidra til kunnskap, engasjement og debatt slik at «folk flest» kan øke bevisstheten rundt hvor mye fiskerinæringa faktisk betyr for den økonomiske og strategiske utviklingen for hele landet.

Fisken i havet er vår pensjonsforikring for framtida. Som samfunn er vi naken uten fisk.

%d bloggere liker dette: